Skupinky ve farnosti

 • Biblické hodiny

  Kvalitní poznávání písma pod vedením zkušeného biblisty P. Jiřího Voleského. V sále Nazaret. Každé pondělí od 19.00 hod.

 • Setkání maminek s dětmi - Světýlko

  Setkávání maminek s předškolními dětmi - každé úterý od 16.00 hod. na faře.

 • Vysokoškoláci

  Setkáváme se každou středu v 18.00 hodin na faře ve 3. patře (zvonek "Sinaj") k rozhovorům nad slovy bible a nad tématy víry i ke společné modlitbě. Kontaktní osoba: Václav Novák, venda.novak@centrum.cz.

 • Lékaři

  Příležitost k setkávání lidí této důležité profese, výměna zkušeností, studium dokumentů, diskuse, modlitba. V sále Jana Pavla II.

 • Magnificat

  Studijně zaměřené společenství na teologii, životopisy světců, příležitost k prohloubení vnitřního života. Ved doc. F. Fiala. V sále Nazaret.

 • Hovory o víře

  V letošním roce víry se každý první čtvrtek v měsíci setkáme k přednáškám na téma víry. Prostor pro modlitbu. V sále Sinai.

 • Rodiny s dětmi
 • Senioři

  Druhá středa v měsíci, přátelské posezení u kávy, zajímavá témata, občasná návštěva kněze, závěr v modlitbě. V sálku Nazaret.

 • Společenství středoškoláků

  Každý pátek, přátelství v duchu evangelia, Boží slovo, rozhovor na aktuální téma, aktivity, kytara a oblíbené písně, něco pro druhé, modlitba. Sál Sinaj.

 • Společenství starší mládeže

  Každý čtvrtek po mši svaté v 19 hodin se scházíme v sále Sinaj. Smyslem setkávání je vzájemná podpora skrze modlitbu, sdílení, rozhovory na témata víry. Kontaktní osoba: Jiří Smolek, jiri tecka smolek zavinac gmail tecka com.