Současné dokumenty papeže Františka

Dovolte nám představit dva dokumenty papeže Františka vydané v České republice:
 
EVANGELII GAUDIUM (Radost evangelia) - apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě. Vydalo nakladatelství Paulinky, spojení: knihkupectvi@paulinky.cz
 
LUMEN FIDEI (Světlo víry) - encyklika. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, spojení sekretariat@kna.cz
 
Read more about Současné dokumenty papeže Františka

Štítky: 

Hovory o víře - 13.2.2014

Pokračuje cyklus večerů Hovory o víře. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 19.00 hod. na faře v sále Sinaj. Srdečně zveme všechny, kteří si shtějí rozšířit své znalosti z duchovní oblasti a prožít večer ve společenství farníků. Read more about Hovory o víře - 13.2.2014

Štítky: 

Farní ples - 15. února 2014

Již tradičně pořádá Římskokatolická farnot arciděkanství Ústí nad Labem farní ples, na který  srdečně zveme všechny z širokého dalekého okolí.
Letos již čtrnáctý ročník se bude konat v Trmicích v tanečním sálu u Kastnerů. Doprava do Trmic i zpět zajištěna. Vstupné činí 180,- Kč a vstupenky je možné zakoupit po nedělních bohoslužbách v kostele nebo v kanceláři na faře.
Těšíme se na setkání s Vámi při bohatém programu plesu.
Plakátek zde. Read more about Farní ples - 15. února 2014

Žehnání lanovky

V úterý 7. prosince bude v centru Forum zahájen provoz lanovky. V 10.00 hod. ji požehná ústecký arciděkan P. Miroslav Šimáček s prosbou, aby bezpečně sloužila k rekreaci i odpočinku zdejších obyvatel. Ať je také připomínkou všem, kteří s ní budou cestovat směrem vzhůru, že všechny naše životní cesty mají směřovat k tomu, který je dárcem plnosti života a věčného štěstí. Read more about Žehnání lanovky

Štítky: 

Přidejte se k modlitební vigilii za počatý lidský život

Tento pátek 26.11. a také v sobotu 27.11. vždy po mši sv. v 18.00 hod. se přidáme k modlitební vigilii za počatý lidský život vyhlášené svatý otcem Benediktem XVI.

Bude spočívat v eucharistické adoraci a modlitbách za smír a ochranu lidského života od počátku až do jeho přirozeného závěru. Budeme prosit, aby zvítězila civilizace života nad šířící se civilizací smrti. Zveme ke společné modlitbě všechny lidi dobré vůle. Read more about Přidejte se k modlitební vigilii za počatý lidský život

Štítky: 

Chiara Luce

Chiara Luce Badano, mladá dívka narozená v r. 1971, zemřela v necelých devatenácti letech na těžkou nemoc. Tuto sobotu bude odpoledne v 16.00 blahoslavena v Římské bazilice "Madona del Divino Amore". Můžete sledovat v přímém přenosu na televizi Noe, na webových stránkách ČBK a nebo hnutí Focolare. V čem spočívala svatost tohoto mladého člověka? V jejím vzoru můžeme dostat odpovědi. Read more about Chiara Luce

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS