HOVORY O VÍŘE - 6. března 2014

Ve čtvrtek 6. března 2014 se uskuteční další přednáška cyklu večerů Hovory o víře. Na programu je pokračování výkladu papežské encykliky Lumen fidei, diskuse, modlitba.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Nebojte se přijít i ti, kteří dosud Hovory o víře nenavštívili. Read more about HOVORY O VÍŘE - 6. března 2014

Štítky: 

POSTNÍ REKOLEKCE

Postní rekolekce v naší farnosti se uskuteční v sobotu 22. března 2014.
Začínáme již v pátek při večerní mši svaté v 18.00 hod. Pokračujeme v sobotu. Program bude upřesněn.
Rekolekci koná P. Bohumil Kolář
Udelejme si čas na duchovní obnovu v rámci postní doby. Read more about POSTNÍ REKOLEKCE

Štítky: 

Drobné oznamy

V neděli 16.2. se koná od 15 hodin setkání rodin s dětmi v centu Ovečka v Doběticích, Poláčkova ul. 2. Najdete zde příležitost k pohybovým hrám pro děti, pro rodiče duchovní téma z Familiaris consortio, diskuse, sdílení radostí i těžkostí života, společenství. Srdečně zveme
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je každý týden ve čtvrtek otevřen pro veřejnost od 16.00 hod. do začátku mše svaté v 18.00 hod.
 
Pravidelné setkání biřmovanců se koná  v sobotu 22.2 od 10.00 hod. na faře v sálu Sinaj.
 
Read more about Drobné oznamy

Štítky: 

KOSTEL PRAVIDELNĚ OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

Novinkou pro naši farnost bude pravidelně otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost  každý ctvrtek od 16.00 hod. do začátku večerní mše svaté.
Svým umístěním v centru města poblíž nákupního střediska kostel umožnuje nabídnout prostor ke zklidnění a ztišení pro velké množství kolemjdoucích. Využijme tento čas k osobní modlitbě, ztišení i jen prostému bytí v přítomnosti Boha.
Read more about KOSTEL PRAVIDELNĚ OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

Štítky: 

Současné dokumenty papeže Františka

Dovolte nám představit dva dokumenty papeže Františka vydané v České republice:
 
EVANGELII GAUDIUM (Radost evangelia) - apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě. Vydalo nakladatelství Paulinky, spojení: knihkupectvi@paulinky.cz
 
LUMEN FIDEI (Světlo víry) - encyklika. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, spojení sekretariat@kna.cz
 
Read more about Současné dokumenty papeže Františka

Štítky: 

Hovory o víře - 13.2.2014

Pokračuje cyklus večerů Hovory o víře. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 19.00 hod. na faře v sále Sinaj. Srdečně zveme všechny, kteří si shtějí rozšířit své znalosti z duchovní oblasti a prožít večer ve společenství farníků. Read more about Hovory o víře - 13.2.2014

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS