Setkání biřmovanců, Hovory o víře ...

Připomínáme setkání, která proběhnou v následujícím týdnu:
 
Čtvrtek 3.4.2014
16.00 - 17.30 hod. - otevřen kostel pro veřejnost, prosíme o zajištění služby hlídání (seznam služeb v sakristii)
19.00 hod. - fara, sál Sinai - pokračování cyklu večerů Hovory o víře
 
Pátek 4.4.2014
17.15 hod. - křížová cesta v kostele, kterou povede naše mládež
Read more about Setkání biřmovanců, Hovory o víře ...

Štítky: 

24 HODIN PRO PÁNA

Papež František vyhlásil na tento pátek 28.3. iniciativu "24 hodin pro Pána".
Jedná se o eucharistickou adoraci s možností svátosti smíření, která v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie začne kající bohoslužbou v 17.00 hod.
V 17.20 bude následovat křížová cesta, kterou povedou lékaři.
V 18.00 hod.  začne jako obvykle mše svatá a po ní eucharistická adorace až do soboty 29.3. do 17.00 hod.
Read more about 24 HODIN PRO PÁNA

Štítky: 

Postní rekolekce - 21. a 22. března 2014

V rámci postní doby připravila farnost postní rekolekci, kterou koná P. Bohumil Kolář.
 
PROGRAM
 
Hlavní téma: Přemáhej zlo dobrem (Řím 12,21)
 
Pátek 21.3.2014
 
      v 18 hod. při mši svaté  -  1 přednáška: Stavět na skále nebo na písku
 
 
Sobota 22.3.2014
 
     v 9.30 hod., sál Jana Pavla II - 2 přednáška: My a ti druzí
 
Read more about Postní rekolekce - 21. a 22. března 2014

Štítky: 

HOVORY O VÍŘE - 6. března 2014

Ve čtvrtek 6. března 2014 se uskuteční další přednáška cyklu večerů Hovory o víře. Na programu je pokračování výkladu papežské encykliky Lumen fidei, diskuse, modlitba.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Nebojte se přijít i ti, kteří dosud Hovory o víře nenavštívili. Read more about HOVORY O VÍŘE - 6. března 2014

Štítky: 

POSTNÍ REKOLEKCE

Postní rekolekce v naší farnosti se uskuteční v sobotu 22. března 2014.
Začínáme již v pátek při večerní mši svaté v 18.00 hod. Pokračujeme v sobotu. Program bude upřesněn.
Rekolekci koná P. Bohumil Kolář
Udelejme si čas na duchovní obnovu v rámci postní doby. Read more about POSTNÍ REKOLEKCE

Štítky: 

Drobné oznamy

V neděli 16.2. se koná od 15 hodin setkání rodin s dětmi v centu Ovečka v Doběticích, Poláčkova ul. 2. Najdete zde příležitost k pohybovým hrám pro děti, pro rodiče duchovní téma z Familiaris consortio, diskuse, sdílení radostí i těžkostí života, společenství. Srdečně zveme
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je každý týden ve čtvrtek otevřen pro veřejnost od 16.00 hod. do začátku mše svaté v 18.00 hod.
 
Pravidelné setkání biřmovanců se koná  v sobotu 22.2 od 10.00 hod. na faře v sálu Sinaj.
 
Read more about Drobné oznamy

Štítky: 

KOSTEL PRAVIDELNĚ OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

Novinkou pro naši farnost bude pravidelně otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost  každý ctvrtek od 16.00 hod. do začátku večerní mše svaté.
Svým umístěním v centru města poblíž nákupního střediska kostel umožnuje nabídnout prostor ke zklidnění a ztišení pro velké množství kolemjdoucích. Využijme tento čas k osobní modlitbě, ztišení i jen prostému bytí v přítomnosti Boha.
Read more about KOSTEL PRAVIDELNĚ OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS