Hovory o víře

Další z večerů „Hovory o víře“ se bude konat ve čtvrtek 5. 6. od 19:00 hod. na faře. Na programu je téma z církevního dokumentu, diskuse, modlitba. Srdečně zveme k prožití večera ve farním společenství. Read more about Hovory o víře

Štítky: 

Příprava na biřmování v našich farnostech

V naší farnosti se připravuje na přijetí svátosti biřmování 27 biřmovanců. Biřmování proběhne v sobotu 14. 6. při večerní mši svaté v 18:00 hod. Doprovázejme je též naší modlitbou.
 
Rodiče, biřmovanců, kteří by se chtěli podílet na přípravě oslavy po biřmování, jsou zvání také v sobotu 7. června na 16.30 do sálu JP.II. Jedná se o večerní pohoštění, případně výzdobu kostela pod vedením paní Maixnerové.
 
Read more about Příprava na biřmování v našich farnostech

Štítky: 

První svaté přijímání a Farní den

Probíhá příprava na 1. sv. přijímání dětí. Další setkání proběhne 5. června v 16.00 hod. v sále JP.II.
První svaté přijímání dětí v naší farnosti se uskuteční v neděli 22. června.
Tentýž den odpoledne od 15:00 hod. se bude konat farní den na zahradě fary ve Skoroticích. Můžete se těšit na program pro děti a mládež, přednášku pana Kinského o krásách Českého středohoří, grilování a další. Podrobný program je vyvěšen v předsíni kostela.
Všechny srdečně zveme. Read more about První svaté přijímání a Farní den

Štítky: 

VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Každoroční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu bude zahájena v pátek 18. dubna 2014 ve 14.00 hod. průvodem od našeho kostela.
Křížová cesta s několika společnými zastaveními nás dovede k místu, kde stávala mariánksá kaple.
Námaha při výstupu a společné modlitby jsou neseny úmysly za duchovní obrodu něšeho města a jeho obyvatelů. Read more about VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Štítky: 

Pozvání k setkání

V pondělí 14. dubna 2014 proběhne na faře setkání lékařů od 19.00 hod. Srdečně zveme.
 
V pátek zveme k účasti na křížové cestě v kostle Nanebevzetí Panny Marie od 17.15 hod. Křížovou cestu vede 4.4.2014 naše mládež a 11.4. skupina umělců.
 
Každý čtvrtek je otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost. Prosíme o pomoc při službě hlídání. Read more about Pozvání k setkání

Štítky: 

Benefiční koncert - PAŠIJE PODLE JANA

Zveme všechny na benefiční koncert  "Pašije podle Jana" od R. Rejška v neděli 13. dubna 2014 od 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.
Přijďte si poslechnou svatopostní koncert od Radka Rejška v provedení místního amatérského sboru pod vedením Mgr. Václava Urbana.
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu našich varhan. Read more about Benefiční koncert - PAŠIJE PODLE JANA

Štítky: 

Farní pouť ke sv. Zdislavě

V letošním roce chystá naše farnost pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.
 
Termín: sobota 31. května 2014
Odjezd: 8.00 hod. od podloubí proti bývalému autobusovému nádraží
Předpokládaný návrat: 17.30 - 18.30 hod.
 
Program:
Zúčastníme se v 11.00 hod. mše sv., kterou bude sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.
Read more about Farní pouť ke sv. Zdislavě

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS