Neděle 28.9. - Den modliteb za mimořádný synod o rodině

Ve dnech 5. - 19. října 2014 se bude konat 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“.
 
Neděle 28. září 2014 bude věnována modlitbám za synodu.
 
Vyzýváme farní společenství, aby se v tuto neděli při slavení eucharistie i při jiných liturgických příležitostech modlilo na tento úmysl. Věřící mohou takén připojit na tento úmysl svou osobní modlitbu a, především, modlitbu v rodině.
 
Read more about Neděle 28.9. - Den modliteb za mimořádný synod o rodině

Štítky: 

Slavnost sv. Václava

 
                       Všechny srdečně zveme
            na poutní mši svatou ke cti sv. Václava
             v neděli 28. září 2014 od 16.00 hod.
             do kostela sv. Václava ve Skoroticích.
  Read more about Slavnost sv. Václava

Štítky: 

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

V následujícím školním roce 2014/2015 bude opět vyučováno náboženství na faře  ve skupinkách:
1) předškoláci, 1 - 2 třída ZŠ                   v úterý od 16.00 hod.
2) 3 - 5 třída ZŠ                                       v úterý od 15.45 hod.
3) 6 - 9 třídaZŠ                                        ve čtvrtek od 16.00 hod.
Výuka začíná podle skupin v úterý 16.9. nebo čtvrtek 18.9.2014. Read more about Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Štítky: 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Farní pouť našeho kostela ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v neděli 17.8.2014 při obou mších svatých v 9.00 a 10.30 hod. Všechny srdečně zveme.
Prosíme o pomoc s přípravou pohoštění.  Pokud jste ochotni pomoci, přineste napečené koláče, buchty apod. do sakristie nebo na faru. Předem děkujeme. Read more about Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Štítky: 

SVATOANENSKÁ POUŤ V TISÉ

Dovolujeme si Vás pozvat na poutní bohoslužbu v Tisé v sobotu 26. července od 10.30 hod., při které  zazpívá Pěvecký sbor Tisá.
Přede mší svatou v 9.45 hod. požehná P. Miroslav Šimáček opraveným zvonům v kostele sv. Anny v Tisé.
Obec Tisá, která podporuje kostel sv. Anny jako významnou kulturní památku obce, (oprava zvonů, organizace rekonstrukce lustru v kostele apod.) připravila na tento den další akce na které Vás také zveme. Bilžší informace zde. Read more about SVATOANENSKÁ POUŤ V TISÉ

Štítky: 

Výlet na Moravu

Římskokatolická farnost Trmice pořádá dvoudenní zájezd na Moravu s návštěvou poutních a zajimavých míst. Termín 25. - 26. 7 2014 (pátek a sobota). Bližší informace zde.
Máte-li zájem zúčastnit se, přihlašte se prosím nejpozději do 16.7.2014 Read more about Výlet na Moravu

Štítky: 

POUTNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Petra a Pavla v Žežicích

Srdečně zveme všechny na poutní mši svatou ke cti svatých Petra a Pavla v neděli 29.6.2014 od 16.00 hod. v Žežicích.
Obec Žežice leží v krásném místě a doporučujeme spojit návštěvu kostela s procházkou z Krásného Března - od konečné zastávky trolejbusu č. 55 nebo z Dobětic - od konečné zastávky trolejbusu č. 54. Read more about POUTNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Petra a Pavla v Žežicích

Štítky: 

Informace pro rodiče dětí

V neděli 22.6.2014 při mši svaté v 10.30 hod. proběhne 1. svaté přijímání dětí z naší farnsti, ke kterému přistoupí  8 dětí.
Po mši svaté budou dětem ze všech skupin náboženství rozdávána vysvědčení a bude následovat eucharistický průvod kolem kostela. Děti ať si přinesou košíčky s květinami. Použijí je při průvodu.
Read more about Informace pro rodiče dětí

Štítky: 

Schůzka ministrantů 14. 6. 2014

Zveme všechny ministranty na další schůzku, která se bude konat 14. 6. v 16 hodin. Na programu bude mimo jiné nácvik ministrování při mši svaté s otcem biskupem u příležitosti udělování svátosti biřmování v naší farnosti téhož dne večer v 18 hodin. Read more about Schůzka ministrantů 14. 6. 2014

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS