Ohlédnutí za setkáním misijních klubek litoměřické diecéze

4. října 2014 se v litoměřickém Diecézním domě kardinála Trochty uskutečnilo setkání misijních klubek. V naší diecézi na severu to byla první akce tohoto druhu. Účastnili se jí děti a vedoucí misijních klubek ze Semil, Liběšic u Žatce, Frýdlantu v Čechách, Ústí nad Labem a Litoměřic. Dětí bylo více než padesát a tak to v diecézním domě a na jeho zahradě hučelo jako v úle.
Read more about Ohlédnutí za setkáním misijních klubek litoměřické diecéze

Štítky: 

Bohoslužba na zahájení akademického roku 2014 - 2015

V úterý 21. 10. při večerní mši v 18 hodin budeme v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie (se šikmou věží) vyprošovat požehnání všem členům akademické obce UJEP.  Zváni jsou všichni studenti i pedagogové.
Plakát je zde.
  Read more about Bohoslužba na zahájení akademického roku 2014 - 2015

Štítky: 

Skupina: 

Cyklus rozhovorů o mši svaté pro vysokoškoláky

Na pravidelném setkávání vysokoškoláků jsme začali cyklus rozhovorů o mši svaté: o významu jejích jednotlivých částí, modliteb, gest a postojů.
Příští setkání 15. 10. bude tématem bohoslužba slova.
Středeční večery s vysokoškoláky na naší faře začínají vždy v 19 hodin v sále Sinaj.
  Read more about Cyklus rozhovorů o mši svaté pro vysokoškoláky

Skupina: 

V Římě začal synod biskupů o rodině

V neděli 5. října začalo třetí mimořádné zasedání biskupského synodu na téma: „Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Generální sekretariát biskupského synodu vybízí k modlitbě místní církve, farní komunity, řeholní instituty, sdružení a hnutí během slavení eucharistie i při jiných bohoslužbách před i během synodálních prací. Na synodu je přítomno 253 účastníků: 191 biskupů, z nichž 25 slouží v římské kurii a 114 je předsedů biskupských konferencí z celého světa (Afrika – 36, Amerika – 24, Asie – 18, Evropa – 32 a Oceánie 4). Read more about V Římě začal synod biskupů o rodině

Příloha: 

Štítky: 

Skupina: 

pravidelné akce

Pravidlené akce ve farnosti ve školním roce 2018/2019

 

Pondělí

Kostel Všech svatých v Arnultovicích

V obci Arnultovice se nachází krásný kostel, zasvěcený všem svatým. Kostel je filiálním kostelem Římskokatolické farnosti Skorotice.
Bohoslužby a modlitby se tu konají nepravidelně, proto přinášíme plakát s uvedenými setkáními ve školním roce 2014/2015
Srdečně zveme všechny na POUTNÍ MŠI  ke cti Všem svatým, která se bude konat v neděli 2.11.2014 v 16.00 hod. Read more about Kostel Všech svatých v Arnultovicích

Štítky: 

Neděle 28.9. - Den modliteb za mimořádný synod o rodině

Ve dnech 5. - 19. října 2014 se bude konat 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“.
 
Neděle 28. září 2014 bude věnována modlitbám za synodu.
 
Vyzýváme farní společenství, aby se v tuto neděli při slavení eucharistie i při jiných liturgických příležitostech modlilo na tento úmysl. Věřící mohou takén připojit na tento úmysl svou osobní modlitbu a, především, modlitbu v rodině.
 
Read more about Neděle 28.9. - Den modliteb za mimořádný synod o rodině

Štítky: 

Slavnost sv. Václava

 
                       Všechny srdečně zveme
            na poutní mši svatou ke cti sv. Václava
             v neděli 28. září 2014 od 16.00 hod.
             do kostela sv. Václava ve Skoroticích.
  Read more about Slavnost sv. Václava

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS