Křížová cesta rodin 27. 2. 2015

Tento pátek, 27. 2. od 17:15 do 17:45, by měly vést modlitbu křížové cesty v našem kostele rodiny. Obracím se na Vás s prosbou o zapojení.

Návrh krátkých úvah a modliteb k jednotlivým zastavením je zde.

Všichni, kdo se mohou zapojit, ať přijdou v 17:00 do zákristie, kde se rozdělí jednotlivá  zastavení.
  Read more about Křížová cesta rodin 27. 2. 2015

Příloha: 

Štítky: 

Skupina: 

Co nás čeká v týdnu od 15. do 22. února 2015

Středa 18. února je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa (nesmí se jíst maso) a újmy (tj. možnost se najíst dosyta jen jedenkrát za den). Od půstu jsou osvobozeny děti do 12 let a osoby nemocné nebo starší 60 let.  Při večerní mši svaté v 18:00 hod. se bude udílet popelec na znamení obrácení. Ranní mše svatá v 8.00 hod. se nekoná.
 
Read more about Co nás čeká v týdnu od 15. do 22. února 2015

Štítky: 

Začátek postní doby - Popeleční středa

Středa 18. 2. je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa a újmy.
Při večerní mši svaté v 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude udílen popelec na znamení našeho obrácení. Ranní mše svatá ve středu 18. února nebude.
 
ČÍM NAPLNIT POSTNÍ DOBU ?
POMOCÍ NÁM MOHOU BÝT PRASTARÉ KŘESŤANSKÉ POSTNÍ PRAKTIKY:

 
Read more about Začátek postní doby - Popeleční středa

Štítky: 

SETKÁNÍ LÉKAŘŮ A RODIN S DĚTMI

Zveme všechny na pravidelná setkání, která proběhnou v týdnu 8. - 15. 2. 2015:
 
Setkání lékařů - pondělí 9.2.2015 v 19.00 hod. na faře, sál Jana Pavla II.
 
Setkání rodin s malými dětmi - mimořádně neděle 22.2.2015 v 15.00 hod. v Centru pro rodinu Ovečka (Poláčkova 2, Ústí nad Labem). Možnost posezení rodičů, krátký duchovní program, diskuze, informace. Pro děti je k dispozici herna s dozorem.
  Read more about SETKÁNÍ LÉKAŘŮ A RODIN S DĚTMI

Štítky: 

Víkendovka pro děti 20. - 22. 2. 2015

Zveme všechny děti na víkendové setkání do Jitravy (u Jablonného v Podještědí) nazvané "V erbu lvice".
Termín akce je 20. - 22. února 2015.
Sejdeme se v pátek 20.2. v 15.00 hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie (se šikmou věží). Návrat plánujeme v neděli 22. 2. 2015 v 16.45 hod. opět u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (příjezd na nádraží v 16.32 hod.)
Cena pobytu je 350,- Kč (za další dítě z rodiny 250,- Kč).
Read more about Víkendovka pro děti 20. - 22. 2. 2015

Štítky: 

Referendum na ochranu rodiny na Slovensku

Dne 7. února 2015 proběhne na Slovensku referendum na ochranu rodiny, které iniciovala Aliancia za rodinu.
Slovenští občané dostanou možnost vyjadřit se k závažným otázkám jako
-manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy
- zákaz adopce dětí osobám stejného pohlaví
- právo rodičů mít pod kontrolou sexuální výchovu svých dětí a pod.
a podpořit je a ukotvit v zákonodárství své země.
 
I my můžeme podpořit své slovenské bratry a sestry modlitbou na tento úmysl.
Read more about Referendum na ochranu rodiny na Slovensku

Štítky: 

Hovory o víře

Ve čtvrtek 5. února prokračuje cyklus večerů Hovory o víře, a to od 19.00 hod. na faře, sál Sinaj - 3. patro.  (pravidelné setkávání každý první čtvrtek v měsíci)
Na programu je papežský dokument Evangelií gaudium - přednáška a diskuse. Read more about Hovory o víře

Štítky: 

Karneval pro děti

Zveme všechny děti k účasti na karnevalu, který se koná v neděli 25. ledna 2015 na faře v sále Sinaj od 15.00 hod.
Na programu jsou soutěže , tanec, přehlídka masek ...
V kostýmech mohou přijít nejen děti, ale též jejich rodiče či prarodiče.
Příspěvky k občerstvení vítány!
Plakátek zde. Read more about Karneval pro děti

Štítky: 

Farní ples

Také tento rok pořádá Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem farní ples.
Všechny zveme v sobotu 31. ledna 2015 do tanečního sálu U Kastnerů v Trmicích, kde od 20.00 hod. začínáme již 15. ÚSTECKÝ FARNÍ PLES. Plakátek naleznate zde.
Read more about Farní ples

Štítky: 

Pouť do Filipova - 13. ledna 2015

Pouť do Filipova dne  13. ledna 2015 pořádá tentokrát  Římskokatolická farnost Děčín - Podmokly.
Je možné se připojit v Děčíne do autobusu. Zájemci se mohou zapisovat  do formuláře za lavicemi v kostele nebo v kanceláři na arciděkanství.
Odjezd autobusu z Děčína 1:30 hod. Vlak z Ústí nad Labem do Děčína odjíždí v 0:54 hod. Read more about Pouť do Filipova - 13. ledna 2015

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS