Jak proběhl "Misijní jarmark"

V neděli 22. března 2015 si členové Misijního klubka dětí pro nás připravili pomlázky, velikonoční pohlednice a napekli spoustu perníčků a nabízeli je na tzv. "Misijním jarmarku" za dobrovolný příspěvek.

Výtěžek činíl 9.530,- Kč. Tato částka byla odeslána na účet Papežských misijních děl a bude využita na podporu projektů v africké Keni.
Velký dík patří všem dárcům, dětem z misijního klubka a jejich spolupracovníkům! Read more about Jak proběhl "Misijní jarmark"

Štítky: 

MISIJNÍ JARMARK - neděle 22.3.2015

Misijní klubko dětí pořádá v neděli 22.března 2015 tzv. "Misijní jarmark".  Členové misijního klubka pro vás připravili pomlázky, velikonoční perníčky či pohlednice. Vše naleznete v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie po obou mších svatých.
Dobovolným příspěvkem podpoříte projekty papežských misijních děl v africké Keni. Read more about MISIJNÍ JARMARK - neděle 22.3.2015

Štítky: 

Křížová cesta na Horku u Chlumce

8. března 2015 se uskuteční křížová cesta za obyvatele Ústecka ke kapli Nejsvětější Trojice na Horce u Chlumce.
Začneme  ve 14:30 hod. u kostela sv. Havla v Chlumci. Zde bude po skončení křížové cesty sloužena mše sv. od 16:00 hod.
Vyjděme na křížovou cestu za Pánem Ježíšem, který je i dnes vysmíván a popliván.
Pojďme se společně modlit za všechny obyvatele našeho kraje. Vyprošujme tomuto „misijnímu území“ požehnání, srdce lidí otevřená pro Krista i dostatek duchovních pastýřů.
Read more about Křížová cesta na Horku u Chlumce

Příloha: 

Štítky: 

Pátek 6. března 2015

Během celé postní doby probíhají každý pátek od 17.15 hod. v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem křížové cesty. Meditace nad jednotlivými zastaveními vedou postupně různá farní společenství. V pátek 6. března zveme k účasti na křížové ceste pod vedením kněží a zasvěcených osob.
 
Read more about Pátek 6. března 2015

Štítky: 

Křížová cesta rodin 27. 2. 2015

Tento pátek, 27. 2. od 17:15 do 17:45, by měly vést modlitbu křížové cesty v našem kostele rodiny. Obracím se na Vás s prosbou o zapojení.

Návrh krátkých úvah a modliteb k jednotlivým zastavením je zde.

Všichni, kdo se mohou zapojit, ať přijdou v 17:00 do zákristie, kde se rozdělí jednotlivá  zastavení.
  Read more about Křížová cesta rodin 27. 2. 2015

Příloha: 

Štítky: 

Skupina: 

Co nás čeká v týdnu od 15. do 22. února 2015

Středa 18. února je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa (nesmí se jíst maso) a újmy (tj. možnost se najíst dosyta jen jedenkrát za den). Od půstu jsou osvobozeny děti do 12 let a osoby nemocné nebo starší 60 let.  Při večerní mši svaté v 18:00 hod. se bude udílet popelec na znamení obrácení. Ranní mše svatá v 8.00 hod. se nekoná.
 
Read more about Co nás čeká v týdnu od 15. do 22. února 2015

Štítky: 

Začátek postní doby - Popeleční středa

Středa 18. 2. je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa a újmy.
Při večerní mši svaté v 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude udílen popelec na znamení našeho obrácení. Ranní mše svatá ve středu 18. února nebude.
 
ČÍM NAPLNIT POSTNÍ DOBU ?
POMOCÍ NÁM MOHOU BÝT PRASTARÉ KŘESŤANSKÉ POSTNÍ PRAKTIKY:

 
Read more about Začátek postní doby - Popeleční středa

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS