Vánoční sbírka pro Hospic sv. Štěpána

Čas příprav na Vánoce jsou časem, kdy více než jindy prožíváme zkušenost darování se Boha nám - lidem. V tomto čase dokážeme myslet i vice na druhé a jejich potřeby.
Otevřeme své srdce i pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích a podpořme jejich činnost.
Darujte na: www.prohospic.cz nebo na účet č. 1002334359/0800, v.s. 005
Bližší informace zde.
  Read more about Vánoční sbírka pro Hospic sv. Štěpána

Štítky: 

SETKÁNÍ KONVERTITŮ sobota 26.11.

POZVÁNKA  NA  SETKÁNÍ  KONVERTITŮ 26.11.2016
Srdečně zveme všechny konvertity, kteří chtějí prohloubit svou víru a svou osobní zkušeností povzbudit druhé, na setkání, která se již pravidelně  konají každého půl roku v Ústí nad Labem.
Věříme, že společně strávené chvíle při následujícím programu vás mohou obohatit a pomoci vám na další cestě víry. Read more about SETKÁNÍ KONVERTITŮ sobota 26.11.

Štítky: 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků duším v očistci od 1. do 8. listopadu

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Read more about Podmínky pro získání plnomocných odpustků duším v očistci od 1. do 8. listopadu

Štítky: 

Setkávání vyskoškoláků v Ústí nad Labem

Všechny vysokoškoláky, kteří se chtějí poznat s dalšími svými věřícími vrstevníky, zveme na setkávání každou středu od 19 hodin na faru arciděkanství v Ústí n. L. do třetího patra (Bílinská 110/3, sál Sinaj). První setkání proběhne tuto středu 28. 9. Těšíme se také na nové tváře. Read more about Setkávání vyskoškoláků v Ústí nad Labem

Štítky: 

Veni Sancte

Ve čtvrtek 6. 10. v 18 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. L. generální vikář P. Martin Davídek sloužit mši svatou za celou akademickou obec UJEP. Všechny, kterým vzdělávání a formace mladých lidí leží na srdci, zveme ke společné modlitbě za pedagogy i studenty. Plakátek k volnému šiření najdete zde.
Vysokoškoláci se od 28. 9. opět začnou pravidelně každou středu scházet na faře v sále Sinaj. Zváni jsou všichni vysokoškolští studenti studující v Ústí n. L. Read more about Veni Sancte

Příloha: 

Štítky: 

Skupina: 

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Milí bratři a sestry, je tu nový školní rok a tím také možnost přihlásit své děti na náboženství. Díky Bohu, máme v naší farnosti poměrně velké možnosti.

Vyučovat se začne v týdnu od pondělí 19. září 2016 v následujících skupinách:

Pondělí   1 - 2 třída ZŠ     14.30 - 15.30 hod.     (vyučující V. Gajdůšková)

              3 - 5 třída ZŠ     15.30 - 16.30 hod.     (vyučující V. Gajdůšková)

Úterý       1 - 2 třída ZŠ     16.00 - 17.00 hod.     (vyučující H. Křížková) Read more about Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Štítky: 

Farní a dětský den ve Skoroticích - 19.6.2016

V neděli 19. června v 15.00 hod. se uskuteční farní a současně dětský den v areálu fary  ve Skoroticích.
Program: Přátelské setkání s grilováním
15:00 - 17:00   Indiánské soutěže pro děti
16:00   Expedice Andy 97 - fotoprezentace a povídání s horolezcem
Karlem Plechačem o kráse i nebezpečí hor
17:45   Svátostné požehnání v kostelíku sv. Václava
Předpokládaný závěr v 18:00
Příspěvky do občerstvení vítány
Read more about Farní a dětský den ve Skoroticích - 19.6.2016

Příloha: 

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem RSS