Tříkrálové žehnání domů a bytů

Je starodávnou praxí kolem Slavnosti Zjevení Páně (lidově Tří králů) žehnat domy a psát požehnanou křídou na obydlí známá písmena K + M + B + letopočet, což je počeštěná varianta nápisu C + M + B + letopočet. Tak zkracujeme latinský text Christus mansionem benedicat - Ať Kristus požehnání tomuto příbytku. Lidová tradice pak uvádí význam jmen tří mudrců - Kašpara, Melichara a Baltazara, i když tato jména jsou prvně doložena na fresce v 6. století. "Plus" je ve skutečnosti znak kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus a jejich počet 3 odkazuje k Nejsvětější Trojici - Otci, Synu a Duchu svatému.

V kostele je k dispozici svěcená voda, křída i kadidlo. Kdo by měl zájem o požehnání domu nebo bytu od kněze nebo jáhna, může se osobně nebo telefonicky domluvit na termínu tohoto požehnání po celý měsíc.