Dny evropského dědictví 8.-16. září 2018

Také letos se kostel Nanebevzetí Panny Marie připojí ve dnech 8. - 16. září k akci konanou pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ.
V rámci těchto dnů bude kostel otevřen pro veřejnost v sobotu 8. a 15. září od 10.00 do 16.00 hod. a v neděli 9. a 16. září od 12.00 do 16.00 hod.
 O obou víkendech zazní varhanní koncerty vždy od 14.00 do 16.00 hod., jako doprovodná akce Dnů evrop. dědictví. Přijďte si poslechnout nové chrámové digitální varhany.
V neděli 9. září při mši svaté od 10.30 hod. zazní hudba 16. století - Missa brevis. Zpívají - sbor Dyškanti.
Srdečně všechny zveme.

Štítky: