Digitální varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie

Od května 2018 uslyšíte v našem chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem varhanní hudbu hranou novými digitálními varhanami, jako náhradu za dosloužilé pneumatické varhany.

S pomocí mnoha dárců, zejména Ústeckého kraje, bylo možno zakoupit kvalitní chrámové digitální varhany, vhodné i pro koncertní vystoupení.

Do doby nalezení vhodného řešení záchrany původních varhan, tak ústecký arciděkanský kostel nebude ochuzen o varhanní hudbu, tak důležitou při bohoslužbách i kulturních akcí v kostele konaných.

Přijďte si nové varhany poslechnout například u příležitosti Dnů evropského dědictví 8., 9., 15. a 16. září 2018, vždy od 14 do 16 hodin.

Štítky: