Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - 15.8.

Ve středu 15.8. v den slavnosti Nadnebevzetí Panny Marie bude sloužena mše svatá v arciděkanském kostele (kostel se šikmou věží) v 18.00 hod.
Ranní mše svatá se nekoná.

Štítky: