Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

Milí rodiče,
blíží se konec prázdnin a přichází čas, kdy uvažujete o rozvrhu pro Vaše děti v příštím školním roce. Jako obvykle je možné přihlásit děti na výuku náboženství.
Farnost nabízí několik termínů výuky ve farní budově.
 
Pro skupinu dětí 1. - 2. tříd ZŠ v úterý od 16.00 hod.
Pro skupinu dětí, které se budou připravovat k 1. sv. přijímání v pondělí od 14.30 hod.
Pro skupinu dětí 3. - 5. tříd ZŠ v úterý od 16.00 hod.
Pro skupinu dětí 4. - 5. tříd ZŠ v pondělí od 15.45 hod.
Pro skupinu dětí 6. - 9. tříd ZŠ ( prima - kvarta ) ve čtvrtek od 16.00 hod.
 
Přihlášky naleznete v kostele na stolku za lavicemi nebo v kanceláři na arciděkanství.
Výuka začne v týdnu od 17. září 2018.
 
Vyplněné přihlášky odevzdejte v kanceláři fary nejpozději do 14.9.2018.

Štítky: