Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu

Stejně jakko v předchozích letech i letos na Velký pátek koná Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu. Sejdeme se v pátek 30.3.2018 ve 14.00 hod. před arciděkanským kostelem (u presbytáře).
Při výstupu k místu, kde stávala kaple Panny Marie, se budeme modlit za naše město a všechny jeho obyvatele a vyprošovat si Boží požehnání.
Na pouť navazují velkopáteční obřady s uctíváním kříže od 17.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Úst nad Labem.
Plakát zde.

Štítky: