10. března 2018 - postní rekolekce

Postní obnova je příležitostí hlouběji prožívat postní dobu. Má napomoci k hlubšímu zamyšlení a také k přípravě na svátost smíření.
 
Proto všechny zveme na postní rekolekci, která se bude konat na faře (později v kostele Nanebevzetí Panny Marie) v sobotu 10. března v 9.30 hod. s následujícím programem:
 
Program:
  9.30 hod.                Zahájení
10.00 hod.                Fara, sál Sinaj         1. promluva
11.00 hod.                Fara, sál Sinaj        2. promluva
po přednáškách: prostor pro svátost smíření a osobní rozhovory
17.00 hod.              možnost přijetí svátosti smíření v arciděkanském kostele
18.00 hod.             Kostel Nanebevzetí Panny Marie
                              mše svatá se závěrečnou promluvou a s udělolváním svátosti pomazáních nemocných
 
Prosíme všechny farníky, aby o možnosti přijetí svátosti nemocných informovali staré a nemocné příbuzné a známé a také jim pomohli účastnit se mše svaté a přijmout tuto významnou svátost.

Štítky: