Jarní prázdniny s dětmi a mládeží v Příchovicích

Zveme všechny školáky a mladé lidi ke společnému strávení jarních prázdnin na Centru života mládeže Křižovatka v Příchovicích v Jizerských horách (http://www.krizovatka.signaly.cz/)
Odjezd: sobota 3. 3., sraz v 8:25 na vlakovém nádraží Ústí n. L. ZÁPAD., nákup skupin. jízdenky (odjezd 8:39)
Návrat: sobota 10. 3. v 16:32 do Ústí n. L. na hlavní nádraží.
Cena:
- dobrovolný příspěvek na ubytování a stravu dle Vašich možností můžete předat u vlaku nebo poslat také přímo na účet příchovického centra mládeže: 0961523329/0800
- peníze na vleky, pokud bude dítě lyžovat (program bude připraven i pro ty, kdo nelyžují)
- naše farnost sponzoruje svým účastníkům společnou jízdenku tam i zpět.
S sebou: bačkory, spacák (spí se na molitanech, odděleně v místnostech pro chlapce a pro děvčata), zimní oblečení a obuv do hor (rukavice, čepice, šála, pevné teplé nepromokavé boty), ručník, ostatní osobní věci pro týdenní pobyt na horách dle Vašeho uvážení, kopii karty zdrav. pojišťovny, peníze (doporučujeme odevzdat vedoucímu před odjezdem, aby je děti neztratily). Je možné vzít si vlastní vybavení pro zimní sporty, nebo si je zapůjčit tam (na faře jsou starší erární lyže i boty, v blízkosti fary půjčovny). VĚCI SBALTE DO VELKÉHO BATOHU (na požádání zapůjčíme), aby se dětem na zádech dobře nesly. Z vlaku půjdeme na faru pěšky (asi 3 km) a není jisté, že bude možné zajistit odvoz všech zavazadel.
S sebou nebrat: dražší elektroniku, zvláště ne tablety, notebooky atd. (nechceme, aby s nimi mladí trávili čas během dne nebo po večerce...), ani cenné předměty.
Zájemci o pobyt v Příchovicích ať se hlásí do neděle 25. 2. u Jirky Smolka na tel.: 732975817 nebo na mail: jiri.smolek@gmail.com. Rádi zodpovíme jakékoli Vaše dotazy k pobytu.
Jak to v Příchovicích na faře chodí?
Příchovická fara slouží jako diecézní centrum života mládeže s názvem „Křižovatka“. Je to dům upravený pro pobyty mladých lidí, kteří zde nacházejí společenství křesťanů vedené knězem a členy týmu, složeného z mladých dobrovolníků.
Každý den má svůj řád a program. Budíček v 8:00, snídaně v 8:30, slovo na den v 9:15, úklid fary, dopolední program (lyžování, sáňkování, při špatném počasí hry na faře, společné rozhovory na křesťanská témata), 12:30 oběd, polední klid, 14:30 odpolední program (podobný jako dopoledne), 18:00 mše svatá, 19:15 večeře, 20:15 večerní program - společné povídání nebo hry v sále, na závěr dne modlitba, kolem 22:00 možnost jít spát, kolem 23:00 večerka.  Program se vytváří na každý den podle věku a potřeb přítomných. Skupiny si mohou vytvořit svůj vlastní - např. celodenní výlet, večerní lyžování atd. Mladší účastníci mohou odejít spát podle aktuální kondice.
Pobyt na faře je hrazen z různých darů a dotací, a také z dobrovolných příspěvků účastníků, kteří se zapojují do úklidu, vaření, mytí a utírání nádobí, případně dalších pomocných prací.
Všechny tyto informace si můžete vytisknout zde.

Příloha: