Den modlitby a půstu za mír - 23.2.2018

Papež František vyhlásil na 23. února "DEN MODLITBY A PŮSTU ZA MÍR".
 
Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír 23. února - v pátek prvního postního týdne.
Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
Stejně jako jindy při podobných přáležitostech zvu také bratry a sestry, nekatolíky a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou považovat za vhodný, a tedy všichni společně. Náš nebeský otec stále naslouchá svým dětem, které k němu volají v úzkostech a bolestech, "uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje" (Žl 147,3). Vyslovuji tuto důraznou výzvu, abychom také my uslyšeli tento křik a každý si položil ve svém svědomí před Bohem otázku: "Co mohu učinit pro mír?". Zajisté se můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm závisí. Vítězství dosažené násilím je totiž falešné, avšak práce pro mír prospívá všem!"
 
                                                                           Vatikán, 4.2.2018
 
I my se přidejme v tento den modlitbou a půstem k této iniciativě.

Štítky: