Sobotní roráty výjimečně na faře

Kvůli instalaci výstavy betlémů budou v sobotu 16. 12. v 8:00 roráty v kapli na faře. Rovněž večerní bohoslužby 14. a 15. 12. se konají ze stejného důvodu na faře.