Setkání konvertitů - sobota 25.11.2017

Zveme všechny konvertity na podzimní setkáíní v sobotu 25. listopadu 2017 v budově arciděkanství v Ústí nad Labem.
Setkání začíná v 9.30 hod. v sále Sinai (3. patro).
Hlavní téma setkání si pro vás připravil P. Josef Mazura - "Na cestě víry"
 
Program:
9.30 hod.       neformální setkání, malé pohoštění
10.00 hod.     představení, úvodní slovo.
10.15 hod.     hlavní téma
11.00 hod.     otázky a odpovědi
12.30 hod.     modlitba, oběd
13.15 hod.     zhodnocení setkání, adorace v kapli
14.00 hod.     předpokládaný závěr
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
 

Štítky: