Příprava na biřmování - tuto sobotu 4.11.2017

Připomínáme všem, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování, zítřejší setkání.
Setkání se koná v sobotu 4.11.2017 od 9.30 hod. na faře v Ústí nad Labem v sále SINAI. Předpokládaný závěr ve 12.00 hod.

Příloha: 

Štítky: