Ohlášky - 23. neděle v mezidobí

*      Za lavicemi naleznete přihlášky pro děti na náboženství. Výuka začne v týdnu od 18. září. Prosíme, vyplněné a podepsané odevzdejte kterémukoliv knězi v sakristii anebo v kanceláři farního domu.
*      Letos na podzim začne opět příprava na svátost biřmování. Zájemci ať se napíší na formulář, který je na stolečku za lavicemi. Svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti, připravit by se měli zejména mladí lidé (přibližně od patnácti let), ale týká se i starších osob, které doposud neměly tuto možnost.
*      Také v letošním roce se náš kostel Nanebevzetí Panny Marie otevře návštěvníkům v rámci Dnů evropské kultury ještě dnes odpoledne do 16.00 hod. a o víkendu 16. - 17. září. Prosíme o pomoc se zajištěním služeb při otevření kostela. Zapisujte se na archy na stolečku za lavicemi.
*      V rámci oslav 100. výročí Fatimy, putuje milostná socha Panny Marie Fatimské po diecézích Čech a Moravy. Do Litoměřic zavítá v pátek 22. září 2017. Farnost objednala autobus, který bude odjíždět v 9.00 hod. od podloubí naproti zastávce MHD „Divadlo“.
Všechny zájemce žádáme, aby se přihlásili a zapsali do archů v kostele za lavicemi nebo ve farní kanceláři nejpozději do 18. září. Děkujeme za pochopení. Bližší informace o programu naleznete na plakátu v předsíni kostela.
*      Organizátoři Celonárodního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání jakýmkoliv způsobem podpořili. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech.

Štítky: