Postní rekolekce - sobota 25.3.2017

Zveme všechny na postní rekolekci, kterou pořádá Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem v sobotu 25. března 2017 ve farní budově, v sále Sinaj (3. patro).
 
Téma: Maria - postava víry
Vede: P. Mgr. Jiří Voleský
 
PROGRAM:
10.00 - první promluva
11.00 - druhá promluva
15.30 - třetí promluva
       po přednáškách prostor pro svátost smíření a ososbní rozhovory
17.00 - v kostele možnost přijetí svátosti smíření
18.00 - mše svatá se závěrečnou promluvou a s udělovánm svátosti pomazání nemocných
 
Prosíme všechny, aby o možnosti přijetí svátosti nemocných informovali staré a nemocné příbuzné a známé a také jim pomohli účastnit se mše svaté a přijmout tuto vvýznamnou svátost. Děkujeme za vaší pomoc.

Štítky: