24 HODIN PRO PÁNA

Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem se připojuje k iniciativě "24 HODIN PRO PÁNA"
 
PROGRAM:
Pátek 24.3.2017 - v kostele nadnebevzetí Panny Marie v Ústí n.L.
17.15 - rozjímání křížové cesty, příležitost ke svátosti smíření
18.00 - mše svatá
19.00 - 24.00 hod. - tichá eucharistická adorace
 
Sobota 25.3.2017 - na faře, sál Sinaj (3. patro) - postní rekolekce
Téma: Maria - postava víry, vede P. Mgr. Jiří Voleský
10.00 - první přednáška
11.00 - druhá přednáška
15.30 - třetí přednáška
17.00 - v kostele příležitost ke svátosti smíření
18.00  - mše svatá se závěrečnou promluvou a příležitostí k přijetí ssvátosti pomazání nemocných
 
 
Přijďte prožít část svého času s Bohem a zakusit jeho Lásku a Milosrdenství.

Štítky: