Pouť do Filipova 13.1.2017

Pouť do Filipova se uskuteční v pátek 13. ledna 2017. Autobus odjíždí v půl jedné v noci (ráno) od podloubí naproti bývalému autobusovému nádraží.
V případě potřeby je možno počkat na faře v sálku Nazaret. Je zde k dispozici toaleta, čaj, kafe.
Předpokládaný návrat v 8.00 hod. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.
Poutníky bude doprovázet kněz P. Jiří Smolek.
Zájemce prosíme o zapsání do seznamu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem nebo v kanceláři arciděkanství. Kontkat: arcidekul@seznam.cz nebo 475 209 303.
Navrhovaná cena 150,- Kč se bude vybírat v autobusu.

Štítky: