Oprava kostela v Arnultovicích

V centru obce Arnultovice se nachází kostel Všech svatých. Je to původně pozdně gotický kostel, který byl do dnešní barokní podoby přestavěn roku 1798.

Kostel je využíván k nejen církevním bohoslužbám, ale i pro kulturní akce v obci.

Z důvodu statického narušení rohu říms, působením sli z nárožních krokví střechy, přistoupila farnost v roce 2016 k jejímu zabezpečení. S přispěním z Fondu ústeckého kraje se podařilo sehnat potřebnou finanční částku a začít s vlastními pracemi.

Při rozkrytí střechy se zjistilo, že způsobené škody jsou v daleko větším rozsahu a za připravenou částku se podařilo zabezpečit jen část římsy.

Římskokatolická farnost Skorotice zamýšlí v statickém zabezpečení římsy pokračovat v příštím roce.