SETKÁNÍ KONVERTITŮ sobota 26.11.

POZVÁNKA  NA  SETKÁNÍ  KONVERTITŮ 26.11.2016
Srdečně zveme všechny konvertity, kteří chtějí prohloubit svou víru a svou osobní zkušeností povzbudit druhé, na setkání, která se již pravidelně  konají každého půl roku v Ústí nad Labem.
Věříme, že společně strávené chvíle při následujícím programu vás mohou obohatit a pomoci vám na další cestě víry.

Program:
09.30 hod.    přivítání, malé pohoštění
10.00 hod.    téma: „Laik v církvi a dnešním světě“ – přednáší P. Miroslav Šimáček
10.45 hod.    přestávka
11.00 hod.    práce ve skupinách
12.00 hod.    sdílení, diskuze
12.30 hod.    Anděl Páně, oběd
13.30 hod.    adorace a modlitba v kapli P. Marie na faře
14.00 hod.    předpokládaný závěr

Těšíme se na vás v sobotu 26. listopadu 2016 na faře v Ústí nad Labem (3. patro - sál Sinai).

Štítky: