SETKÁNÍ KONVERTITŮ 21. května 2016

Zveme všechny konvertity na společné setkání v sobotu 21.5.2016 v budově arciděkanství v Ústí nad Labem. Plakátek zde.
Sejdeme se v 10 hod. dopoledne v sále Sinaj (3. patro).
Tématem setkání je "Etapy na cestě duchovního života", podtéma: "Pomoc na duchovní cestě: modlitba, svátosti, Boží slovo, společenství"
 
Vlastní program setkání:
 
10.00     začátek , přivítání, úvodní slovo
 
10.10     přednáška "Etapy na cestě duchovního života", přednáší P. M. Šimáček
 
10.40     přestávka
 
10.50     přednáška "Pomoc na duchovní cestě: modlitba - svátosti - Boží slovo - společenství", přednáší P. P. Jančík
 
11.20     diskuse, otázky a odpovědi, osobní svědectví
 
12.25     modlitba Anděl Páně
 
12.30     oběd
 
13.15     závěrečné slovo, návrhy na příští setkání
 
13.30     závěrečná modlitba, krátká adorace v kapli
 
14.00     předpokládaný konec
 
Těšíme se na setkání s vámi.

Štítky: