Poutní mše ke sv. Vojtěchu

Ve čtvrtek 23. dubna, na svátek sv. Vojtěcha, nás zvou dominikánské terciářky ke slavení poutní mše svaté v kostele sv. Vojtěcha  (dominikánský klášter) v 18:00 hod.
Mše svatá v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v tento den nebude.

Štítky: