Referendum na ochranu rodiny na Slovensku

Dne 7. února 2015 proběhne na Slovensku referendum na ochranu rodiny, které iniciovala Aliancia za rodinu.
Slovenští občané dostanou možnost vyjadřit se k závažným otázkám jako
-manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy
- zákaz adopce dětí osobám stejného pohlaví
- právo rodičů mít pod kontrolou sexuální výchovu svých dětí a pod.
a podpořit je a ukotvit v zákonodárství své země.
 
I my můžeme podpořit své slovenské bratry a sestry modlitbou na tento úmysl.
Farnost uskuteční adorace před Nejsvětější svátostí, které budou věnovány prosbě za úspěšné referendum ve čtvrtek 5.2. od 20-21 hod. v kapli na faře (na závěr Hovorů o víře) a v pátek 6.2. po večerní mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Štítky: