Farní ples

Také tento rok pořádá Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem farní ples.
Všechny zveme v sobotu 31. ledna 2015 do tanečního sálu U Kastnerů v Trmicích, kde od 20.00 hod. začínáme již 15. ÚSTECKÝ FARNÍ PLES. Plakátek naleznate zde.
Těšit se můžete na předtančení, zajímavý program, překvapení, občertstvení, posezení s přáteli a tombolu. K tanci nám bude hrát kapela STRATOS BAND, kterou známe již z minulých let.
Vstupenky lze zakoupit ve farní kanceláři na arciděkanství nebo po nedělních mších svatých před kostelem. Vstupné 180,- Kč
Pokud chcete věnovat něco do tomboly, přineste to na faru od 28.1. do 30.1. do15.00 hod.
 

Štítky: