Pouť do Filipova - 13. ledna 2015

Pouť do Filipova dne  13. ledna 2015 pořádá tentokrát  Římskokatolická farnost Děčín - Podmokly.
Je možné se připojit v Děčíne do autobusu. Zájemci se mohou zapisovat  do formuláře za lavicemi v kostele nebo v kanceláři na arciděkanství.
Odjezd autobusu z Děčína 1:30 hod. Vlak z Ústí nad Labem do Děčína odjíždí v 0:54 hod.

Štítky: