V Římě začal synod biskupů o rodině

V neděli 5. října začalo třetí mimořádné zasedání biskupského synodu na téma: „Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Generální sekretariát biskupského synodu vybízí k modlitbě místní církve, farní komunity, řeholní instituty, sdružení a hnutí během slavení eucharistie i při jiných bohoslužbách před i během synodálních prací. Na synodu je přítomno 253 účastníků: 191 biskupů, z nichž 25 slouží v římské kurii a 114 je předsedů biskupských konferencí z celého světa (Afrika – 36, Amerika – 24, Asie – 18, Evropa – 32 a Oceánie 4). Českou biskupskou konferenci zastupuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kromě římského ritu je zastoupeno také třináct katolických církví východního obřadu (např. hlava ukrajinských řecko-katolíků, arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, a iráckých katolíků chaldejského obřadu, mons. Louis Sako).
Kromě biskupů, kterým je vyhrazeno hlasovací právo, zúčastní se zasedání dalších 62 osob, z nichž 8 tvoří delegáti sesterských církví a církevních společenství, např. metropolita Hilarion z moskevského patriarchátu. Další skupinu tvoří 38 tzv. auditorů, kteří mají právo na synodě promluvit, ale ne hlasovat. Mezi nimi je 13 manželských párů. Za zmínku stojí, že jeden z těchto párů tvoří katolička a muslim. Další skupinu účastníků tvoří 16 znalců různých teologických a kanonických disciplin. Také mezi nimi jsou dva manželské páry. Mimořádné zasedání biskupské synody potrvá do 19. října.
Modlitba papeže Františka za synod je zde.

Příloha: 

Štítky: 

Skupina: