pravidelné akce

Pravidlené akce ve farnosti ve školním roce 2018/2019

 

Pondělí

Akce Kde Kdy
Katecheze dětí Sál Jana Pavla II - 1.p. 14.30 - 15.30 a 15.45 - 16.45
Magnifikat Sál Nazaret - přízemí 16.30 - 17.45
Biblická hodina Sál Nazaret - přízemí 19.00 - 20.00
Setkání lékařů Sál Jana Pavla II - 1.p. 19.00 - 20.00 (druhé pondělí v měsíci)

 

Úterý

Akce Kde Kdy
Katecheze dětí Sál Nazaret - přízemí 16.00 - 17.00
Katecheze dětí Sál Jana Pavla II. - 1. p. 16.00 - 17.00
Misijní klubko dětí Sál Nazaret - přízemí 17.00 - 18.00 (první út. v měs.)
Běžný úklid kostela kostel 8.00 - 10.00

 

Středa

Akce Kde Kdy
Živá paměť Sál Sinai - 3. p. 14.00 - 16.30 (první a třetí v měsíci)
Turistický klub Lokálka Sál Nazeret - přízemí 13.00 - 14.30 (druhá st. v měs.)
Dobrovolná charita Sál Nazeret - přízemí 16.00 - 17.00 (poslední st. v měs.)
Dětský sbor - zkouška Sál Sinai - 3. p. 16.00 -  (dvě středy před dětskou mší sv..)
Živý růženec Sál Nazaret - přízemí 16.30 (1x za tři měsíce dle dohody)
Setkání III. řádu Dominikánek Sál Nazaret - přízemí 19.00 - 21.00 (druhá středa v měsíci)
VŠ studenti a starší mládež Sál Sinai - 3. p. 18.00 - 21.00

 

Čtvrtek

Akce Kde Kdy
Večeřadlo Sál Nazaret - přízemí 14.30 - 17.30 (první čtvrtek v měsíci.)
Senioři Sál Nazaret - přízemí 15.00 - 17.00 (třetí čtvrtek v měsíci)
Katecheze dětí Sál Sinai - 3.p. 16.00 - 17.00
Farní knihovna Knihovna 16.00 - 18.00
Setkání křesťanských pedagogů Sál Jana Pavla II. - 1. p. 19.00  (třetí čtvrtek v měsíci)
Hovory o víře Sál Sinai 19.00 - 20.30 (první čtvrtek v měsíci)

 

Pátek

Akce Kde Kdy
Křesťanský skautský oddíl Sál SINAI - 3. patro* 15.00 - 17.00 (1 x za 14 dní)
KDU-ČSL setkání s veřejností Sál Nazaret - přízemí 17.00 - 19.00 (druhý pátek v měsíci)
Mše sv. s eucharistickou adorací Kostel 18.00 (první pátek v měsíci)
Společenství mládeže Sál Sinai - 3. p. 19.00 - 21.00

* na podzim a na jaře probíhají setkání na faře ve Skoroticích

 

Sobota

Akce Kde Kdy
Zkouška - Dětský sbor Sál Sinai - 3. p. 16.00 (před třetí nedělí v měsíci)

Neděle

Akce Kde Kdy
Zkouška - Dětský sbor Sál Sinai - 3. p. 9.00 (třetí neděle v měsíci)
Setkání rodin s dětmi Centrum pro rodimu Ovečka (Poláčkova 2, Ústí nad Labem) 15.00 - 17.00 hod. (třetí neděle v měsíci)