Informace pro rodiče dětí

V neděli 22.6.2014 při mši svaté v 10.30 hod. proběhne 1. svaté přijímání dětí z naší farnsti, ke kterému přistoupí  8 dětí.
Po mši svaté budou dětem ze všech skupin náboženství rozdávána vysvědčení a bude následovat eucharistický průvod kolem kostela. Děti ať si přinesou košíčky s květinami. Použijí je při průvodu.
Odpoledně jsou všichni zváni na program farního odpoledne na zahradě fary ve Skoroticích od 15.00 hod.  Pro děti a mládež je připraven zábavní a soutěžní program, pro dospělé přednáška pana Kinského o krásách Českého středohoří, grilování a další.
 
V následujícím školním roce 2014/2015 bude opět vyučováno náboženství na faře  ve skupinkách:
1) předškoláci, 1 - 2 třída ZŠ                   v úterý od 16.00 hod.
2) 3 - 5 třída ZŠ                                       v úterý od 15.45 hod.
3) 6 - 9 třídaZŠ                                        ve čtvrtek od 16.00 hod.
Pro maminky a tatínky s nejmemšimi dětmi bude možné se setkávat na faře každé úterý ve skupině Světýlko od 16.00 hod.
 
Na začátku příštího školního roku proběhne dne 17. září 2014 v 18.00 hod. na faře setkání rodičů dětí, které budou chodit na nábožnství.
 
První dětská nedělní mše svatá v novém školním roce se bude konat  21. září v 10.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Štítky: