Schůzka ministrantů 14. 6. 2014

Zveme všechny ministranty na další schůzku, která se bude konat 14. 6. v 16 hodin. Na programu bude mimo jiné nácvik ministrování při mši svaté s otcem biskupem u příležitosti udělování svátosti biřmování v naší farnosti téhož dne večer v 18 hodin.