Příprava na biřmování v našich farnostech

V naší farnosti se připravuje na přijetí svátosti biřmování 27 biřmovanců. Biřmování proběhne v sobotu 14. 6. při večerní mši svaté v 18:00 hod. Doprovázejme je též naší modlitbou.
 
Rodiče, biřmovanců, kteří by se chtěli podílet na přípravě oslavy po biřmování, jsou zvání také v sobotu 7. června na 16.30 do sálu JP.II. Jedná se o večerní pohoštění, případně výzdobu kostela pod vedením paní Maixnerové.
 
Biřmovanci, kteří se nemohli zúčastnit soustředění v Desné, jsou zváni na náhradní setkání biřmovanců v sobotu 7. června ve 14.00 hod. na faře v sále Sinaj. Součástí setkání bude test pro biřmovance a osobní rozhovory, aby biřmovanec mohl přistoupit ke svátosti biřmování. Účast nutná!!!

Štítky: