VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Každoroční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu bude zahájena v pátek 18. dubna 2014 ve 14.00 hod. průvodem od našeho kostela.
Křížová cesta s několika společnými zastaveními nás dovede k místu, kde stávala mariánksá kaple.
Námaha při výstupu a společné modlitby jsou neseny úmysly za duchovní obrodu něšeho města a jeho obyvatelů.

Štítky: