Farní pouť ke sv. Zdislavě

V letošním roce chystá naše farnost pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.
 
Termín: sobota 31. května 2014
Odjezd: 8.00 hod. od podloubí proti bývalému autobusovému nádraží
Předpokládaný návrat: 17.30 - 18.30 hod.
 
Program:
Zúčastníme se v 11.00 hod. mše sv., kterou bude sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.
Připraveny budou hry pro děti, prostarší poutníky možnost vycházky na Lemberk, pouť k hrobu sv. Zdislavy nebo další program dle vlastního uvážení.
 
Prosíme zájemce o zapsání do archů na stole za lavicemi v kostele nejpozději do 20.5.2014.  Zálohu 100,- Kč možno zaplatit v sakristii nebo v kanceláři na faře.

Štítky: