Aktuality

Proběhlo Quo Vadis na téma "vesmír"

Ve středu 1. dubna proběhlo v kapli univerzitního kampusu 2. pokračování pravidelných setkání Quo Vadis – tentokrát na téma „O čem hovoří vesmír“. Na poutavou a obohacující procházku vesmírem pozval všechny příchozí Doc. Ing. Josef Zicha, Csc., který vyučuje na strojní fakultě ČVUT Praha.Večery Quo Vadis se konají každou první středu v měsíci od 18.00 hod, příští pokračování bude tedy 6. května. Tuto iniciativu pořádá společenství křesťanské vysokoškolské mládeže v Ústí nad Labem. Srdečně zveme zvláště všechny studenty, pro které primárně jsou večery pořádány. Read more about Proběhlo Quo Vadis na téma "vesmír"

Štítky: 

Skorotice na závěr roku

Akademický rok jsme zakončili setkáním na skorotické faře. Opékaly se opékáčky, špekáčky i další věci, hrál se fotbal, povídalo se, zpívalo, modlilo... No udělali jste chybu, kdo jste nepřišli. Tak třeba příště:)

My ústečtí se scházíme v menším počtu i přez prázdniny, takže kdo byste měli zájem, jste zváni v obvyklou dobu na faru! Přejeme všem špolčařům i ostatním příjemné léto a těšíme se zase v září!

www.spolcousti.estranky.cz

 

 

  Read more about Skorotice na závěr roku

Štítky: 

Muži a ženy - křesťanský pohled

Vztahy mezi mužem a ženou jsou komplikované a krásné ale můžou být i pokroucené, až zvrhlé.

Co může vztah narušit? Pánové na spolču uvedli: přílišná závislost jednoho člověka na druhém, sobectví, dominance jednoho nad druhým
Naše slečny spíše: psychické týrání, nevěra, žárlivost

Muži a ženy se setkávají nejen doma jako manžel a manželka. Vztahy muži-ženy jsou problém celé společnosti, církve také. Co je potřebné k tomu, abychom mohli spolu vycházet a aby to byly vztahy krásné, obohacující, a přitom "bezpečné"? Read more about Muži a ženy - křesťanský pohled

Štítky: 

Programy spolča 2007/08

Zde jsou uvedeny odkazy na programy, které jsme probírali na pátečním spolču ve školním roce roce 2007/8. Nejsou zde všechny programy, protože ne všechny programy jsem tvořil elektronicky a nechtělo se mi je zpětně přepisovat do elektronické podoby. Tyto programy zůstanou tedy navždy jedinečné a neopakovatelné :-)

  • září - o zpovědi
  • říjen - láska k Bohu a bližnímu (Mt 22), misie, p. Bohumil Kolář o sv. Augustinovi a sv. Ambroži
  • listopad - poklad v poli

2.11.
Hněv a Pravda Read more about Programy spolča 2007/08

Štítky: 

Advent

Advent Krásná doba adventní nás doprovází texty proroka Izaiáše, staví nám před oči Jana Křtitele a jeho výzvu: „Připravte cesty Pánu, urovnejte mu stezky.“ Toto úsilí krásně charakterizuje sv. biskup Anzelm slovy:„Nuže, človíčku, ustaň na chvíli od své práce, vzdal se trochu od myšlenek, které ti nedopřávají klidu. Odhoď nyní starosti, které tě tíží, a nech stranou své namáhavé činnosti. Uvolni se trochu pro Boha a na chvilku v něm spočiň.Vejdi do pokojíka své duše a odstraň odtud vše kromě Boha a toho, co ti pomáhá jej hledat. Zavři dveře – a hledej ho. Read more about Advent

Štítky: 

Přijď mezi nás ;)

 

Na ústecké faře v sále Sinaji
studenti se každou středu scházejí.
V sedm hodin býváme tam spolu,
sedí nás tam patnáct kolem stolu,
někdy je nás sice trochu méně,
ale kde jsou dva, tři v Jeho jméně,
tam Pán vprostřed nich.

 

Pod Božím a otce Mirka dohledem
zajímavé témátko si proberem.
Různé názory jsou u nás vítány,
svědectví či zkušenosti sbírány.
Po tomto obohacení vzájemném
rádi písně od srdce si zapějem.
Chvály, díky, prosby... zkrátka modlitba
naše srdce vyšší moci otvírá.

  Read more about Přijď mezi nás ;)

Štítky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality